Rock and Roll Hall of Fame

Rock and Roll Hall of Fame jest to muzeum rock and rolla a także muzyki rockowej i hall of fame. W tej placówce muzealnej generalnie artyści rockowi są honorowani i wyróżniani. Są respektowani ci, którzy zasłużyli się na rzecz gatunków muzycznych. Warto wiedzieć, że jest to muzeum, które znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w miejscowości Cleveland w Ohio. Przede wszystkim rok rocznie gromadzi ono całą masę rozmaitych turystów chętnie odwiedzających to muzeum. To placówka wizytowana przez setki tysięcy turystów z zakątków całego świata. Tym bardziej potęguje rozpowszechnienie tego muzeum fakt, iż pod względem statystycznym to właśnie z tego rejonu wywodzi się cała masa wielorakich gatunków muzycznych oraz artystów.

W charakteryzowanym muzeum znajdują się specyficzne eksponaty, okazy i unikatowe przedstawienia z zakresu zarówno dawnej, jak i teraźniejszej muzyki rockowej. Budynek obiektu został zaprojektowany przez Ieoh Ming Pei. Artystów, którzy są honorowani w placówce dzieli się na odpowiednie grupy. Mowa o wykonawcach, pionierach, muzykach studyjnych czy też grupie innych artystów. Do wykonawców zaliczani są wykonawcy solowi bądź też pełne zespoły muzyczne, jakie debiutowały minimum dwadzieścia pięć lat przed wypuszczeniem ich płyty. Pionierzy natomiast to osoby, jakie same zrodziły określony typ gatunku a muzycy studyjni to muzycy, którzy nie byli znani szerokiemu gronu osób.

Do grona innych natomiast zalicza się producentów, prezenterów, dziennikarzy, kompozytorów, popularyzatorów muzyki rockowej, organizatorów życia muzycznego itd.